2017-07-27

Giới thiệu bo mạch VBLUno51 của VNG

1. GIỚI THIỆU Sau một thời gian giới thiệu bo mạch phát triển VBLUno đến cộng đồng, VBLUno đã giúp mọi người tiếp cận nhanh chóng với công nghệ Bluetooth Low Energy phục vụ phát triển ứng dụng Internet of Things. Bên cạnh các ưu điểm trên, VBLUno phiên bản đầu tiên vẫn tồn tại […]

Read more